Privacy Policy

 • DK
 • ENG
DK


Denne privatlivspolitik leveres af Skipit ApS (CVR 40972757)), i dette særlige tilfælde refereret til som “Earth Miles”, “vi”, “os” eller “vores”. Den beskriver indsamling, opbevaring, brug og videregivelse af oplysninger, når du får adgang til eller bruger følgende:


 1. Vores hjemmeside www.earthmiles.app, kaldet “hjemmesiden”.
 2. Vores mobile applikationer, samlet omtalt som “Applikationen” eller “Appen”, hvor denne privatlivspolitik er offentliggjort.
 3. Alle tjenester, indhold og funktioner, der tilbydes af os via webstedet eller applikationen, samlet kaldet “tjenesterne”.


Ved at få adgang til eller bruge tjenesterne anerkender og giver du dit samtykke til indsamling, opbevaring, brug og videregivelse af dine oplysninger som beskrevet i denne privatlivspolitik. Hvis du ikke er enig i bestemmelserne i denne privatlivspolitik, rådes du til ikke at få adgang til, tilmelde dig eller bruge tjenesterne.


 1. Introduktion

Earth Miles er en virksomhed, der tilbyder et bonusprogram til bæredygtige transportformer for at fremme miljøvenlig mobilitet i byer og støtte lokale virksomheder. Dette opnås ved at bruge Earth Miles’ mobile applikation (App), som er skræddersyet til hver specifik by. De belønninger og fordele, der leveres i appen, er specifikke for den tilsvarende by eller land.

Som en del af vores tjenesteydelse indsamler vi visse transaktionsdata omkring mobilitetskøb; oplysningerne holdes fortrolige og sælges ikke til nogen tredjepart. Hos Earth Miles er vi dedikerede til at behandle dine personlige oplysninger med den største respekt og følsomhed. Hvis du har spørgsmål vedrørende denne privatlivspolitik eller brugen af dine personlige data, bedes du kontakte os på hej@earthmiles.app.


Vi gennemgår vores privatlivspolitik regelmæssigt, og vi forbeholder os retten til at ændre vores privatlivspolitik til enhver tid. Vi bestræber os på at give dig besked om eventuelle ændringer via e-mail.


 1. Typer af private oplysninger, vi indsamler, og hvordan vi indsamler dem


Vi indsamler forskellige typer af oplysninger, når du registrerer dig som bruger af Earth Miles-applikationen. Dette inkluderer de oplysninger, du giver under registreringsprocessen, såsom dit navn og din e-mailadresse. Derudover, hvis applikationen tilbyder sociale mediefunktioner, kan vi indsamle data, som du vælger at dele gennem disse funktioner. Hvis du deltager i en konkurrence, kampagne eller undersøgelse, kan vi indsamle relevante oplysninger relateret til din deltagelse. Når du kommunikerer med os gennem kundeservice eller teknisk support vedrørende Tjenesterne, kan vi desuden opbevare en fortegnelse over denne korrespondance til reference.


Ved at tilmelde dig Earth Miles-tjenesten giver du eksplicit dit samtykke til at modtage tekstbeskeder, push-beskeder og e-mails fra os. Disse meddelelser kan sendes til det mobiltelefonnummer og den e-mailadresse, du har angivet under tilmeldingsprocessen, og kan omfatte markedsførings- og salgsfremmende indhold. Hvis du ønsker at stoppe med at modtage marketing- og salgsfremmende e-mails og tekstbeskeder, kan du justere de relevante indstillinger i appen eller kontakte os på hej@earthmiles.app. Derudover kan du følge afmeldingsinstruktionerne i enhver salgsfremmende e-mail, du modtager. Hvis du foretrækker ikke at modtage telefonmeddelelser, kan du ændre præferencerne i din mobiltelefon i overensstemmelse hermed.


Når du bruger Earth Miles-tjenesten gennem mobilapplikationen på forskellige enheder, såsom stationære computere, bærbare computere, mobiltelefoner, tablets eller andre elektroniske enheder, kan vi indsamle oplysninger fra din enhed. Disse oplysninger kan omfatte detaljer såsom typen og producenten af din enhed, operativsystemet og versionen af din enhed, dit mobilselskab, enhedsidentifikatorer, mobiltelefonnummer, IP-adresse, browsertype, netværksforbindelsestype, oplysninger om den webside, der henviste dig til webstedet eller eventuelle websteder, du besøgte, før du fik adgang til Earth Miles-tjenesten, samt din adfærd og aktivitet på applikationen.

Dette inkluderer også specifikke oplysninger om din brug af applikationen, såsom din deltagelse i belønningstilbud, din belønningssaldo og detaljer om belønninger, der er tildelt dig og indløst af dig gennem applikationen ved enhver af vores partnerbelønninger.


Oplysninger indsamlet fra tredjepartsleverandør af transaktionsdata:

Earth Miles-tjenesten, der leveres gennem appen, giver dig mulighed for at optjene belønningspoint for at bruge bæredygtige transportformer, som defineret i appens brugerbetingelser. For effektivt at indsamle data om dine bæredygtige mobilitetskøb og tildele belønningspoint i overensstemmelse hermed, skal du linke dine transaktionsdata til din Earth Miles-konto. For at sikre sikkerheden i denne proces bruger vi en tredjepartsleverandør, som håndterer de tilknyttede finansielle kontoidentifikatorer, loginoplysninger og lignende detaljer.

Vores betalingsinformationsleverandør, Tink AB (“Tink”), indsamler de finansielle kontologinoplysninger i overensstemmelse med deres privatlivspolitik, som kan findes på Tinks privatlivspolitik. Det er vigtigt at bemærke, at vi ikke har direkte adgang til dine loginoplysninger til din finansielle konto. I stedet modtager vi kun et krypteret token fra Tink i forbindelse med processen. Vores dataindsamling er begrænset til information relateret til dit køb af bæredygtige transportformer, herunder den anvendte type transport og det beløb, der er brugt på sådan transport.


Earth Miles vil modtage transaktionsdata fra Tink. Disse transaktionsoplysninger omfatter detaljer om transaktioner relateret til bæredygtige transportformer i byer, såsom beløb, dato, betalingsmodtager, type, mængde, pris, placering og en beskrivelse af transaktionen.


Ud over transaktionsoplysninger vil Earth Miles også modtage generel information fra Tink, som omfatter detaljer såsom pengeinstituttets navn, kontonavn, kontotype, kontoejerskab og de sidste 2-4 alfanumeriske tegn i en kontos officielle kontonummer. Det er vigtigt at bemærke, at Earth Miles ikke modtager det fulde kontonummer eller andre følsomme økonomiske oplysninger forbundet med din tilknyttede konto.


Ved at linke dit betalingskort til appen, anerkender og accepterer du følgende:

 1. Tinks privatlivspolitik: Du anerkender, at hvis Tink indsamler eller overfører dine finansielle kontologinoplysninger, personlige oplysninger, transaktionsoplysninger eller enhver anden information, vil Tinks privatlivspolitik regulere brugen af disse oplysninger. Du accepterer udtrykkeligt de vilkår og betingelser, der er beskrevet i Tinks privatlivspolitik, (Tinks privatlivspolitik). Du giver Tink de nødvendige rettigheder, beføjelser og bemyndigelse til at få adgang til og overføre dine oplysninger, som det er nødvendigt for, at Tink kan levere sine tjenester til dig.
 2. Earth Miles-autorisation: Du giver Earth Miles tilladelse til at modtage, behandle og gemme oplysningerne leveret af Tink som beskrevet i den foregående erklæring. Dette omfatter overvågning af de transaktionsoplysninger, der er knyttet til din tilknyttede betalingskortkonto. Formålet med denne overvågning er at identificere potentielt kvalificerende køb af bæredygtige transportformer.


Bemærk venligst, at det er valgfrit at linke dine transaktionsdata til appen, og du har mulighed for at fravælge informationsindsamling, -behandling og transaktionsovervågning på det eller de tilknyttede betalingskort ved at slette din konto via appen. Det er dog vigtigt at huske på, at hvis du vælger ikke at forbinde dine transaktionsdata med din Earth Miles-konto, vil du ikke være i stand til at drage fordel af belønningstilbud eller tjene Earth Miles.Belønningspartnere


Vi kan dele personlige data om dig fra belønningspartnere, herunder alder, køn og oprindelsesland. Vi deler dog kun anonymiserede data og aldrig nogen form for data, der kan identificere dig personligt.


 1. Brug af personlige oplysninger

Vi kan bruge personlige oplysninger til de formål, der er nævnt i afsnittene i denne privatlivspolitik, såvel som til vores generelle kommercielle formål. Disse formål omfatter, men er ikke begrænset til:

 

 • Tilbyde og forbedre Earth Miles-tjenesterne, hvilket kan indebære ændring af brugeroplevelsen (UX) og brugergrænsefladen (UI), samt indsættelse af nye belønningspartnere for at skabe og tilpasse belønningstilbud.
 • Analyse af brugen af tjenesterne og mobilitetstjenesterne.
 • At underrette dig om problemer med softwarekompatibilitet.
 • Udførelse af markedsførings- og reklameaktiviteter, såsom at sende reklamemateriale eller særlige tilbud, medmindre du allerede har fravalgt at modtage sådan kommunikation.
 • Opfyldelse af de kontraktlige forpligtelser, vi har med dig.
 • Præsentation af andre produkter, programmer eller tjenester, som vi mener kan være interessante for dig.
 • Udførelse af markedsundersøgelser, projektplanlægning, produktudvikling, fejlfinding og analyse af brugeradfærd.
 • Identificering, forebyggelse og undersøgelse af faktisk eller formodet bedrageri, hacking, krænkelse eller enhver anden forseelse relateret til Tjenesterne.
 • Overholdelse af gældende love, regler og lovlige anmodninger.
 • Undersøgelse og løsning af klager og forsvar mod juridiske krav.


Bemærk venligst, at ovenstående liste ikke er udtømmende, og der kan være andre formål, som vi bruger personlige oplysninger til som beskrevet andetsteds i denne fortrolighedspolitik.

 1. Sikkerhed 


Vi prioriterer sikkerheden af dine personlige oplysninger og har implementeret forskellige foranstaltninger for at beskytte dem. Disse omfatter tekniske, fysiske og administrative sikkerhedsforanstaltninger som firewalls, krypteringsteknikker og autentificeringsprocedurer. Det er dog vigtigt at bemærke, at ingen metode til informationstransmission over internettet eller noget offentligt tilgængeligt kommunikationsnetværk kan garantere 100 % sikkerhed. Derfor kan vi ikke garantere den absolutte sikkerhed af enhver information, du giver. Vi er heller ikke ansvarlige for enhver uautoriseret omgåelse af privatlivsindstillinger eller sikkerhedsfunktioner. Ved at bruge vores tjenester accepterer du, at vi ikke vil være ansvarlige for misbrug, uautoriseret adgang, erhvervelse, sletning eller videregivelse af dine oplysninger.


Som en ekstra sikkerhedsforanstaltning kan vi tilbyde dig muligheden for at beskytte adgangen til appen med en kode eller adgangskode efter eget valg. Vi fraråder på det kraftigste at videregive din adgangskode til nogen. Vi vil aldrig anmode om din adgangskode gennem uopfordret kommunikation såsom breve, telefonopkald eller e-mails.


Hvis du har spørgsmål eller forespørgsler vedrørende denne privatlivspolitik eller vores tjenester, så tøv ikke med at kontakte os på hej@earthmiles.app. Vi vil med glæde hjælpe dig.ENG


This Privacy Policy is provided by Skipit ApS ​​(CVR 40972757)), in this particular case referred to as “Earth Miles,” “we,” “us,” or “our.” It outlines the collection, storage, use, and disclosure of information when you access or use the following:

 1. Our website is located at www.earthmiles.app, referred to as the “Website.”
 2. Our mobile applications, collectively referred to as the “Application” or the “App,” where this Privacy Policy is posted.
 3. Any services, content, and features offered by us through the Website or the Application, collectively referred to as the “Services.”By accessing or using the Services, you acknowledge and consent to the collection, storage, use, and disclosure of your information as outlined in this Privacy Policy. If you do not agree with any provision of this Privacy Policy, you are advised not to access, sign up for, or use the Services.


 1. Introduction

Earth Miles is a company that offers a loyalty solution for urban sustainable transport to promote environmentally friendly mobility in cities and support local businesses. This is accomplished through the use of Earth Miles’s mobile application (App), which is tailored to each specific city. The rewards and benefits provided in the App are specific to the corresponding city or country.

As part of our service provision, we collect certain information on transactional data of mobility purchases; the information is kept confidential and is not sold to any third parties. At Earth Miles, we are dedicated to treating your Personal Information with utmost respect and sensitivity. If you have any inquiries regarding this privacy policy or the use of your personal data, please reach out to us at hej@earthmiles.app.


We keep our Privacy Policy under regular review and we reserve the right to change our privacy policy at any time. We will aim to notify you of any changes via email.


2. Types of Private Information We Collect and How We Collect It 


We collect various types of information when you register to use the Earth Miles application. This includes the information you provide during the registration process, such as your name and email address. Additionally, if the Application offers social media functions, we may collect data that you choose to share through those functions. If you participate in a competition, promotion, or survey, we may collect relevant information related to your participation. Furthermore, when you communicate with us for customer service or technical support regarding the Services, we may keep a record of that correspondence for reference.   


By signing up for the Earth Miles service, you explicitly give your consent to receive text messages, push notifications, and emails from us. These communications may be sent to the mobile phone number and email address you provided during the sign-up process and may include marketing and promotional content. If you wish to stop receiving marketing and promotional emails and text messages, you can adjust the relevant settings within the App or contact us at hej@earthmiles.app. Additionally, you can follow the unsubscribe instructions provided in any promotional email you receive. If you prefer not to receive phone notifications, you can modify the preferences in your mobile phone accordingly. 


When you use the Earth Miles service through the mobile application on various devices, such as desktop computers, laptops, mobile phones, tablets, or other electronic devices, we may collect information from your device. This information may include details such as the type and manufacturer of your device, the operating system and version of your device, your mobile carrier, device identifiers, mobile phone number, IP address, browser type, network connection type, information about the webpage that referred you to the website or any websites you visited before accessing the Earth Miles service, as well as your behavior and activity on the application.

This also includes specific information about your usage of the application, such as your participation in reward offers, your reward balance, and details of rewards awarded to you and redeemed by you through the application at any of our partner rewards.


Information Collected from Third-Party transactional data provider:     

The Earth Miles service provided through the app allows you to earn reward points for using sustainable transport in the city, as defined in the app’s User Terms of use. To efficiently collect data on your sustainable mobility purchases and allocate reward points accordingly, you will need to link your transactional data to your Earth Miles account. To ensure the security of this process, we utilize a third-party vendor who handles the linked financial account identifiers, login information, and similar details.

Our payment information vendor, Tink AB (“Tink”), collects the Financial Account Login Information in accordance with their privacy policy, which can be found at Tink’s Privacy Policy. It’s important to note that we do not have direct access to your Financial Account Login Information. Instead, we receive only an encrypted token from Tink in connection with the process. Our data collection is limited to information related to your purchasing of sustainable urban mobility, including the type of transport used and the amount spent on such transport.Earth Miles will receive transactional data from Tink. This transaction Information includes details about transactions related to urban sustainable mobility, such as the amount, date, payee, type, quantity, price, location, and a description of the transaction.


In addition to Transaction Information, Earth Miles would also receive general information from Tink, which includes details such as the financial institution name, account name, account type, account ownership, and the last 2-4 alphanumeric characters of an account’s official account number. It’s important to note that Earth Miles does not receive the full account number or any other sensitive financial information associated with your linked account.By linking your payment card to the App, you acknowledge and agree to the following:

 1. Tink’s Privacy Policy: You acknowledge that if Tink collects or transfers your Financial Account Login Information, Personal Information, Transaction Information, or any other information, Tink’s privacy policy will govern the use of that information. You expressly agree to the terms and conditions outlined in Tink’s privacy policy, (Tink’s Privacy Policy). You grant Tink the necessary rights, power, and authority to access and transmit your information as required for Tink to provide its services to you.
 2. Earth Miles Authorization: You authorise Earth Miles to receive, process, and store the information provided by Tink as described in the previous statement. This includes monitoring the Transactional Information associated with your linked payment card financial account. The purpose of this monitoring is to identify potentially qualifying purchases within sustainable urban mobility. 


Please note that linking your transactional data to the App is optional, and you have the choice to opt-out of information collection, processing, and transaction monitoring on the linked payment card(s) by deleting your account via the app. However, it’s important to keep in mind that if you choose not to link your transactional data with your Earth Miles account, you will not be able to take advantage of reward offers or earn Earth Miles.Reward partners


We may share personal data on you from reward partners, including age, gender, and country of origin. However we only share anonymised data and never any type of data that can identify you personally. 


 

3. Utitlising personal information

We may utilise Personal Information for the purposes mentioned in other sections of this Privacy Policy, as well as for our general commercial objectives. These purposes include, but are not limited to:


 • Offering and enhancing the Earth Miles services, which may involve modifying the user experience (UX) and user interface (UI), as well as onboarding new reward partners to create and personalize reward offers.
 • Analyzing the usage of the Services and mobility services.
 • Notifying you of software compatibility issues.
 • Conducting marketing and advertising activities, such as sending promotional materials or special offers, unless you have already opted out of receiving such communications.
 • Fulfilling contractual obligations we have with you.
 • Presenting other products, programs, or services that we believe might be of interest to you.
 • Conducting market research, project planning, product development, troubleshooting, and analysis of user behavior.
 • Identifying, preventing, and investigating actual or suspected fraud, hacking, infringement, or any other misconduct related to the Services.
 • Complying with applicable laws, regulations, and lawful requests.
 • Investigating and resolving complaints and defending against legal claims.


Please note that the above list is not exhaustive, and there may be other purposes for which we use Personal Information as described elsewhere in this Privacy Policy.4. Security 


We prioritize the security of your Personal Information and have implemented various measures to protect it. These include technical, physical, and administrative safeguards like firewalls, encryption techniques, and authentication procedures. However, it’s important to note that no method of information transmission over the Internet or any publicly accessible communication network can guarantee 100% security. Therefore, we cannot warrant the absolute security of any information you provide. We are also not responsible for any unauthorized circumvention of privacy settings or security features. By using our Services, you agree that we will not be liable for any misuse, unauthorized access, acquisition, deletion, or disclosure of your Information.


As an additional security measure, we may offer you the option to protect access to the App with a code or password of your choice. We strongly advise against disclosing your password to anyone. We will never request your password through unsolicited communications such as letters, phone calls, or emails.


If you have any questions or inquiries regarding this Privacy Policy or our Services, please don’t hesitate to contact us at hej@earthmiles.app. We will be glad to assist you.